Hvem er vi ?

Extinction Rebellion Danmark er en del af den internationale Extinction Rebellion (XR) bevægelse, der startede i Storbritannien i 2018.

Vi bruger ikke-voldelig civil ulydighed i vores arbejde med at stoppe masseuddøen og minimere risikoen for samfundskollaps. Vi er en bevægelse af bekymrede borgere, selv-organiserende lokalt og med samarbejde på tværs af landet.

Vi står overfor en global krise af hidtil usete dimensioner. Videnskabsfolk advarer os om, at vores forsøg på at stoppe global opvarmining og tab af biodiversitet før det bliver for sent er ved at slå fejl. Sker dette vil det uundgåeligt lede til en de facto ubeboelig planet.

Hidtil har vores regeringers forsøg på at beskytte os fejlet spektakulært. Overlevelse kommer til at kræve alt hvad vi har at give. Derfor erklærer vi et internationalt, ikke-voldeligt oprør mod verdens regeringer som resultat af deres kriminelle mangel på handling mod miljø- og klimakrisen.

VORES KRAV

 1. Regeringen skal fortælle sandheden om miljø- og klimakrisen, tilbagerulle klimaskadelig lovgivning, og samarbejde med medierne om at kommunikere med befolkningen.

 2. Regeringen skal gennemføre juridisk bindende politik for at reducere CO2-udslip til netto nul i 2025 og reducere det generelle produktions- og forbrugsniveau.

 3. Der skal oprettes et nationalt borgerting, som skal overse ændringerne, og fungere som trædesten mod et demokrati, som er klimaudfordringen værdig.*

*Deltagerne til borgertinget bliver udvalgt tilfældigt ved lodtrækning, for at sikre at de afspejler diversiteten af de almindelige borgere i samfundet.

vores strategi

Kernen af Extinction Rebellions filosofi er ikke-voldelig civil ulydighed. Vi opfordrer til civil ulydighed og oprør fordi vi mener det er nødvendigt- vi beder folk om at fatte mod og kollektivt gøre hvad der er nødvendigt for at forårsage ændringer.

Vi er ikke fokuserede på traditionelle metoder såsom underskriftsindsamlinger eller at skrive til vores politikere. Det er mere sandsynligt at vi bruger metoder, der risikerer arrestetation eller fængselstid. Vi hverken ønsker eller har brug for at få alle arresteret - for nogle er dette ikke en god ide - men vi ønsker at alle, der er involverede, støtter op om civil ulydighed som et værktøj.

Vi opfordrer til bred og fuldt offentligt synlig civil ulydighed. Det vil sige økonomisk forstyrrelse for at ryste op i det eksiterende politiske system, og civil forstyrrelse for at vække opmærksomhed. Vi beklager dybt de ulejligheder dette måtte foresage.

Vores mål er politisk ændring. Personlig ændring er velkommen, men er ikke vores mål.

Vi er fuldstændigt ikke-voldelige, vores aktioner finder sted i fuld offentlighed og vi tager ansvaret for dem. Vi har en Aktionskonsensus som giver rammerne for hvordan vi handler under en aktion.

vores struktur

Vi er organiseret i små grupper. Disse grupper er forbundet i et komplekst netværk i konstant udvikling efterhånden som vi vokser og lærer. Vi arbejder på at bygge en bevægelse, der er inddragende, decentraliseret og inklusiv.

Målet med denne struktur er, at tillade enhver at være en del af XR, så længe de følger vores 10 grundlæggende principper (se nedenfor). We søger en balance mellem at være i stand til at reagere hurtigt i omskiftelige situationer, og at kunne integrere den kollektive viden fra flere perspektiver når der er brug for det.

vores PRINCIPPER & VÆRDIER

Vi modtager med glæde enhver der tilslutter sig vores principper og værdier.

 1. VI HAR EN FÆLLES VISION OM FORANDRING
  At skabe en verden der er egnet til de kommende generationer

 2. VI FASTSÆTTER VORES MÅL TIL HVAD DER ER NØDVENDIGT
  At mobilisere 3,5% af befolkningen for at opnå systemforandring – såsom “Momentum-drevet organisering” for at opnå dette.

 3. VI HAR BRUG FOR EN REGENERERENDE KULTUR
  At skabe en kultur som er sund, robust og tilpasningsdygtig.

 4. VI UDFORDRER ÅBENT OS SELV OG DETTE GIFTIGE SYSTEM
  At forlade vores komfortzoner for at handle for forandringens skyld.

 5. VI TILLÆGGER REFLEKSION OG LÆRING VÆRDI
  At følge en cyklus bestående af handling, refleksion, læring og planlægning af mere handling. At lære fra andre bevægelser og kontekster samt vores egne erfaringer.

 6. VI BYDER ALLE VELKOMNE OG HVER EN DEL AF ALLE
  At arbejde aktivt på at skabe mere trygge og tilgængelige rum.

 7. VI BEGRÆNSER AKTIVT MAGT
  At nedbryde magthierarkier til fordel for en mere ligestillet deltagelse.

 8. VI UNDGÅR AT BESKYLDE OG BEBREJDE
  Vi lever i et giftigt system, men det er ikke nogen enkeltpersons skyld.

 9. VI ER ET IKKE-VOLDELIGT NETVÆRK
  At bruge ikke-voldelige strategier og taktikker som den mest effektive måde hvorpå vi kan skabe forandring.

 10. VI ER BASERET PÅ AUTONOMI OG DECENTRALISERING
  Vi skaber kollektivt de strukturer, der er nødvendige for at udfordre magt. Alle der følger disse kerneprincipper og værdier kan tage handling på vegne af Extinction Rebellion.