Aktionskonsensus

Denne aktionskonsensus er en bindende ramme for ikke-voldelige direkte handlinger, der gennemføres under Extinction Rebellion / Oprør mod Udryddelse kampagnen. Hvis du deltager i Extinction Rebellion / Oprør mod Udryddelse aktioner, skal du overholde denne aktionskonsensus.

Vi handler for at øge bevidstheden om nødsituationen, vi befinder os i pü Jorden. Vi handler for at beskytte dette land og jorden, vores hjem. Vi er Oprør mod Udryddelse, fordi vores art og de mange andre vi eksisterer sammen med, er truet. Vi vil arbejde sammen med og til støtte for andre grupper og netvÌrk i hele Danmark og internationalt gennem en kombination af tilhørsgrupper /affinity grupper og større arrangementer. Vi respekterer, at bevÌgelser er forskellige, og vi vÌlger at vedtage forskellige taktikker under forskellige omstÌndigheder.

Vi vil hele tiden vÌre opmÌrksomme pü medlemmer af offentlighedens fÌrden og handlen i forhold til deres normale daglige aktiviteter. Vi ønsker, at vi ikke følte behovet for at forstyrre, og samtidig erkender vi, at det politiske, økonomiske og sociale system, vi lever i, har drevet os til at foretage forstyrrende handlinger. Dette valg er truffet i erkendelse af, at medmindre der gennemføres aktioner i byer og offentlige steder vil enhver indvirkning vÌre minimal og lokal. Vi forstür, at arbejdere, der kan blive forstyrret af vores handlinger, er afhÌngige af deres job for at forsørge sig selv og deres familier.

Vi vil vÌre strengt ikke-voldelige i vores handlinger og kommunikation med offentligheden, arbejderne, myndighederne og hinanden til enhver tid. Vi vil behandle alle med vÌrdighed og respekt. Vi anerkender, at ikke-vold er afgørende for vores kampagne, mens vi anerkender at brug af ikke-vold er et privilegium, som ikke er tilgÌngeligt for alle.

Vi vil handle roligt og omhyggeligt og bestrĂŚbe os pĂĽ ikke at true mennesker.

Vi vil ikke foretage aktioner under indflydelse af alkohol eller narkotika. Vi vil holde os orienteret om de juridiske konsekvenser af vores handlinger og tage ansvar for dem. Vi vil Ìre vores regenerative kultur, passe pü os selv og hinanden, sü vi kan handle effektivt. Sikkerhed vil altid have høj prioritet.

Vi vil planlÌgge aktioner med omhu, og vÌre opmÌrksom pü om blokader kan püvirke nødruter. Vi vil konsultere vores trafikplan for at imødegü südanne situationer. Vi vil ikke deltage i aktioner, medmindre vi har gennemført aktionstrÌning, og er klar over konsekvenserne af vores handlinger.

Udover protest og civil ulydighed tilskynder vi konstruktive direkte handlinger, der tilbyder løsninger på de klima- og biodiversitetskriser, vi står over for. Vi opfordrer til oprettelsen af ​​en regenerativ kultur, der støtter os, da vi fokuserer på disse løsninger i mere forbundne samarbejdsgrupper. Vi vil fortælle historier om positiv forandring for at opfordre andre til at handle. Dette vil skabe en stærkere fortælling, der supplerer og understøtter vores modstand mod mislykkede gør-som-vi-plejer tilgange.

Som aktivister i det globale Nord erkender vi kollektivt vores privilegier. Vi er pü en fortsat rejse for at forstü, hvad dette betyder. Vi handler i solidaritet med sociale og miljømÌssige frontlinjer for retfÌrdighed i og uden for Danmark, og erkender at vores kampe er forbundet.