ENGLISH BELOW

Dette møde vil foregå online i programmet Zoom. Vi er klar over, at det kan være græseoverskridende at deltage i et onlinemøde, især hvis man ikke har prøvet det før. Vi forsøger at gøre det så hyggeligt og afslappende som muligt og sætter god tid af til eventuelle tekniske problemer. Du deltager i mødet ved at bruge følgende link og Meeting ID: 886 1181 7043

Hvordan organiserer vi os i Extinction Rebellion? Hvem står for at lave bannere og flag? Og hvem tager de flotte billeder af vores aktioner?

Onboardingmødet er en introduktion til de forskellige arbejdsgrupper, deres opgaver og ansvarsområder og hvordan vi kommunikerer. Dette er en nem måde at komme med i en arbejdsgruppe og blive mere involveret i bevægelsen. Vi vil forklare, hvordan vores online platforme Mattermost og Base virker og hjælper dig ind på platformene.

Det er væsentligt at alle, som er en del af en arbejdsgruppe, forstår og er enige om vores krav og principper, derfor starter vi ud med at gennemgå dem, så alle får en bedre forståelse af Extinction Rebellions DNA.

Fordi eventet er online behøver du ikke befinde dig i København for at tage del i det. Det er Onboarding arbejdsgruppen i København, som star for eventet, og derfor vil vi gennemgå arbejdsgrupperne i København, men vi vil også snakke om nationale arbejdsgrupper, XR’s struktur, værdier og meget mere, så det er også relevant, selvom du ikke bor nær eller i København.

*Denne begivenhed er på dansk. Dog skal det nævnes, at næsten al kommunikationen i XR foregår på engelsk. Det næste Onboardingmøde på engelsk vil være i starten af juni (dato kommer snarest). *

Vær med til en hyggelig eftermiddag – vi ser frem til at byde dig velkommen! Hvis I har nogle spørgsmål, så bare skriv en kommentar eller skriv til onboarding@xrdk.org

Find facebook-begivenheden her.

** English **

This event will be in Danish, so if you don’t speak or understand Danish, join the next Onboarding meeting in English the beginning of June (the exact date will be out soon). *This meeting will be online in Zoom. We know that online meetings can be a bit overwhelming especially if you haven’t tried it before. We are doing our best to make it as cozy and chill as possible and we’ve of course extra time for technical issues. You can participate in the meeting by using the following link and Meeting ID: 886 1181 70431 *

How do we organize in Extinction Rebellion? Who is making banners and flags? And who is responsible for the beautiful pictures of our actions?

The Onboarding meeting is an introduction to the different working groups, their tasks, and responsibilities and how we communicate. This is your easy way to join a working group and get more involved in the movement. We will explain to you what Mattermost and Base (our online platforms) are and help you to join it.

It is vital, that everyone, who is a part of a working group, understands and agrees with our demands and principals, therefore, we start out going through them, so you will get a better understanding of the DNA of Extinction Rebellion.

Since the event is online you don’t have to be in Copenhagen to take part in it. It is the Onboarding working group in Copenhagen who is behind this event so we will go through the working groups in Copenhagen but it will still be relevant for people not living in or near Copenhagen since we will also talk about national working groups, XR’s structure, values and much more.

Come join us for a cozy afternoon – we are looking forward to welcoming you!

Find the Facebook event here