ENGLISH BELOW

Mens regeringen har vist handlemod og viljen til at prioritere liv over penge i lyset af en krise, som svar på COVID19-truslen, mangler samme handling når det gælder klima- og miljøkatastrofen. Gang på gang er kampen for klimaretfærdighed og handling udsat og liv sættes i fare.

Derfor er det vigtigt, at handlemodet og viljen til at prioritere liv over penge fortsætter, når regeringen skal investere i hjælpepakker og genstarte Danmark efter Corona.

Vi lader ikke politikerne glemme, at vi stadig er her talstærkt og bakker op, om en grøn genstart. Vi kan ikke samles i store flokke, men i flok kan vi stadig råbe højt.

Derfor maler vi Danmark med bannere og flag, som hænges op og markerer, at oprøret er igang.

Du kan være med i 3 nemme skridt:

  1. Mal et banner eller flag med teksten: Red planeten, ikke forurerne (du kan tilføje logoer, hashtags og mere)
  2. Hæng dit banner/flag et sted som kan ses af andre - f.eks. fra dit vindue, i flagstang eller måske et sted, hvor det ville pynte
  3. Film dit flag i 10-20 sekunder og send filmen til nat_actions@xrdk.org

Tak for at sætte oprør for livet igang!

Find facebook-begivenheden her.

ENGLISH:

While the government has shown the courage and willingness to prioritize life over money in the face of a crisis in response to the COVID19 threat, the same action towards the climate and environmental disaster is lacking. Time and again, the fight for climate justice and action is postponed and lives are put at risk.

Therefore, it is important that the courage and willingness to prioritize life over money continues when the government has to invest in relief packages and restart Denmark after Corona.

We are not letting the politicians forget that we are still here in numbers and backing up for a green reboot. We cannot gather in large flocks, but in flocks, we can still shout loudly.

That is why we paint Denmark with banners and flags, which hang up and mark that the rebellion has started.

You can join in 3 easy steps:

  1. Paint a banner or flag with the text: Save the planet, not the polluters (you can add logos, hashtags and more)
  2. Hang your banner/flag somewhere that can be seen by others - e.g. from your window, in the flagpole, or perhaps a place where it would decorate
  3. Film your flag for 10-20 seconds and send the movie to nat_actions@xrdk.org

Thank you for rebelling for life!

Find the facebook event here