ENGLISH BELOW

Bekymrer du dig for, at Coronakrisen vil forsinke de ændringer, vi så desperat har brug for, for at kunne overkomme klima- og miljøkrisen? At regeringer og forurenende industrier vil ignorere behovet for en grøn og retfærdig genstart, og igen sætte profit over mennesker og planet? Føler du dig magtesløs i dette system, som ikke giver plads til at netop din stemme bliver hørt?

Så lad os sammen omsætte bekymring til handling! Som en del af forårsoprøret inviterer Extinction Rebellion til online stormøde, hvor vi sammen skal skabe løsninger, der kan skubbe til de nødvendige ændringer. Resultaterne vil blive viderebragt til relevante aktører og indgå i aktioner senere på ugen.

Stormøder (People’s Assemblies) er et værktøj brugt af sociale bevægelse, designet til at større forsamlinger kan diskutere bestemte emner eller tage beslutninger herom, på en måde som tillader alle stemmer at blive hørt. Det er en metode, som sikrer at ikke en person eller grupper dominerer samtalen, men at alle deltagere værdisættes ligeligt.

Den præcise proces vil blive forklaret mere præcist under stormødet, men er du nysgerrig kan du læse mere i manualen

Under Stormødet vil vi diskutere spørgsmålene:

 1. Hvordan kan vi sikre en retfærdig og grøn genstart efter Coronakrisen?
 2. Hvad bør den danske regering gøre (og ikke gøre) og hvilke aktører (industrier, offentlige institioner osv.) bør involveres? Og på hvilke måder?

Det fulde program er:

 • 12:45-13:00: Åbning af opkald
 • 13:00-13:15: Velkomst og check-in
 • 13:15-13:25: Præsentation af agenda og rammesætning
 • 13:25-13:50: Kort intro til Stormøder (People’s Assemblies)
 • 13:50-14:00: Pause
 • 14:00-14:30: Diskussion
 • 14:30-15:00: Opsamling på resultater og videre skirdt
 • 15:00-15:15: Afslutning og check-out

Tryk her og deltag i zoom mødet

ENGLISH:

Are you worried that the corona crisis will be used to delay the changes we desperately need to address the climate & ecological crisis? That governments and polluting industries will ignore the calls for a “green and just recovery” and again put profit over people and the planet? Are you feeling powerless in this system that does not make room for your voice to be heard?

Well, worry no more! Extinction Rebellion Danmark got your back. As part of our Spring Rebellion, we invite you to an online People’s Assembly to co-create empowering solutions to bring about the necessary changes. We will then bring these to the actors we hold accountable in creative and disruptive ways, by for instance taking down their websites.

People’s Assemblies are a tool used by social movements all over the world that allow large groups of people to discuss issues or make decisions collectively so that all voices are heard and valued equally and no one person or group is able to dominate the process.

The exact process will be explained in detail during the Assembly. However, if you are keen to learn more already, see this document

During this People’s Assembly we will discuss these questions:

 1. “How can we ensure a just and green recovery from the coronacrisis?
 2. What should and what shouldn’t the Danish government do and which parties (businesses, public institutions etc.) should be involved in what ways?”

The full agenda of this People’s Assembly is as follows:

 • 12:45 - 1:00 Opening voice call for people to join
 • 1:00 - 1:15 Welcome & Check-in
 • 1:15 - 1:25 Agenda & Frame of the assembly
 • 1:25 - 1:50 Short introduction to People’s Assemblies
 • 1:50 - 2:00 Break
 • 2:00 - 2:30 Deliberation. This is where the actual discussion will take place
 • 2:30 - 3:00 Integration. Gathering the results and follow up.
 • 3:00 - 3:15 Closing the assembly and check-out.

Click here to join the meeting on Zoom