(English below)

Vi er på kanten af ​​den 6. masseudryddelse, og klimaforandringer der løber løbsk bliver en større trussel hver dag. For at bekæmpe disse skræmmende situationer har vi brug for massive forandringer i den måde som vi organisere ​​vores økonomier og industrier. Under nedlukningen af ​​coronavirus så vi, at sådanne ændringer er mulige. Lufttrafik (en udledningstung sektor) stoppede næsten totalt, energiforbruget faldt, og det samme gjorde brugen af ​​biler. Luften i København blev renere!

Nu vil den den danske regering dog redde SAS, er i gang med at oprette en ny fossil gasledning og samtidig forbereder Københavns byråd sig på at hælde beton på Amagerfælled!

Vi ønsker ikke sådan en genstart! Vi ønsker, at vores luft skal forblive ren!

Vi ønsker en grøn genstart for en forbedret livskvalitet, for en forureningsfri by og et bilfrit centrum. Vi ønsker større cykelstier og flere grønne områder til bevarelse af den biologiske mangfoldighed.

Hvad kommer til at ske?

Derfor opfordrer vi til en rebelsk cykeltur i Københavns centrum fredag ​​den 19. juni, kl. 16:30! Vi skal ud og cykle og tage gaderne for at skabe bevidsthed om vores krav.

Hvordan kan man deltage?

Mødestedet annonceres et par dage før datoen. Efter en kort introduktion om aktionen vil vi cykle rundt i centrum af København (på vejene) og ender på et symbolsk sted med politisk magt for at afslutte turen.

Dette gøres på en corona venlig måde, hvor vi holder afstand på mindst 1 meter under cykelturen, og du er velkommen til at medbringe en maske og bruge de sædvanlige sikkerhedsforanstaltninger. Der vil være nogle XR flag, og du er også velkommen til at medbringe dine egne bannere / lydsystem / skøre cykel.Vi bevæger os mod centrum af København. Det nøjagtige mødested vil blive annonceret


ENGLISH:

We are on the edge of the 6th mass extinction and runaway climate change is becoming a bigger threat every day. To fight these frightening situations we need a massive change in the organisation of our economies and industries. During the coronavirus lockdown, we saw that such changes are possible. Air traffic (an emission-intensive sector) mostly stopped, energy consumption decreased and so did the use of the car. The air in Copenhagen got cleaner! However, the Danish government is bailing out SAS, setting up a new fossil gas pipeline, while Copenhagen’s city council is preparing to pour concrete on Amagerfælled!

We do not want such a restart! We want our air to stay clean!

We want a green restart for an improved quality of life, for a pollution-free city and for a car-free city centre. We want larger bicycle paths and more green areas for preserving biodiversity.

What is going to happen?

Therefore we call for a rebel bike ride in the city centre of Copenhagen on Friday the 19th of June at 16:30! We are going to bike and take up the streets to claim our demands.

How can you participate?

The meeting place will be announced a few days before the date. After a short intro about the action, we will then cycle in the very center of Copenhagen (occupying the roads) and end up in a symbolic place of political power to end the ride.

This will be done in a corona friendly manner keeping distances of at least 1 meter while biking, and you are welcome to bring a mask and use the usual safety measures. Some XR flags will be provided and you are also welcome to bring your own banners/ sound system/crazy bike.