(English below)

Hvordan organiserer vi os i Extinction Rebellion? Hvem står for at lave bannere og flag? Og hvem tager de flotte billeder af vores aktioner?

Onboardingmødet er en introduktion til de forskellige arbejdsgrupper, deres opgaver og ansvarsområder og hvordan vi kommunikerer. Dette er en nem måde at komme med i en arbejdsgruppe og blive mere involveret i bevægelsen. Vi vil forklare, hvordan vores online kommunikationsplaforme virker og hjælper dig ind på dem.

Det er væsentligt at alle, som er en del af en arbejdsgruppe, forstår og er enige om vores krav og principper, derfor starter vi ud med at gennemgå dem, så alle får en bedre forståelse af ideen bag Extinction Rebellions.

Nu er det perfekte tidspunkt at komme med i Extinction Rebellion! Vi holder stort oprør d. 16.-20. september og til Onboardingmødet kan du høre mere om hvordan du kan hjælpe med til at det bliver en succes. Læs mere om oprøret på eventet

Denne begivenhed er på engelsk, men der er mulighed for oversættelse. .

Vær med til en hyggelig aften – vi ser frem til at byde dig velkommen! Hvis I har nogle spørgsmål, så bare skriv en kommentar eller skriv til onboarding@xrdk.org


English

How do we organize in Extinction Rebellion? Who is making banners and flags? And who is responsible for the beautiful pictures of our actions?

The Onboarding meeting is an introduction to the different working groups, their tasks, and responsibilities and how we communicate. This is your easy way to join a working group and get more involved in the movement. We will explain to how our online communication platforms work and help you to join them.

It is vital, that everyone, who is a part of a working group, understands and agrees with our demands and principals, therefore, we start out going through them, so you will get a better understanding of the idea behind Extinction Rebellion.

Now is the perfect time to join Extinction Rebellion! We are doing a big rebellion the 16th to the 20th of September and at the Onboarding meeting you can hear how you can help making it a success. Read more about the rebellion in the event.

The meeting takes place on 1st floor in “Klimakontoret” (“the climate office”), but there is unfortunately no elevator or lift for the stairs.

This event will be in English !

Come join us for a cozy evening – we are looking forward to welcoming you! If you have any questions just post it here in the event or write to onboarding@xrdk.org.