(English below)

Vi er på kanten af den 6. masseudryddelse. Klimaforandringerne løber løbsk og bliver en større trussel hver dag. For at stoppe dette har vi brug for massive forandringer i organiseringen af vores økonomier og industrier. Under Corona så vi, at sådanne ændringer er mulige. Lufttrafik (en udledningstung sektor) stoppede næsten totalt, energiforbruget faldt, og det samme gjorde brugen af biler. Luften i København blev renere!

Regeringen er derimod ligeglade med vores klima og miljø. De bygger Baltic Pipe, en udvidelse af vores fossile infrastruktur, og samtidig forbereder Københavns byråd sig på at hælde beton på Amagerfælled!

Det er ikke den verden vi ønsker! Vi vil have ren luft og fællesskab!

Vi kræver en grøn genstart der forbedrer vores livskvalitet, der giver os en forureningsfri by og et bilfrit centrum. Vi ønsker større cykelstier og flere grønne områder til bevarelse af den biologiske mangfoldighed.

Hvad kommer til at ske?

Derfor opfordrer vi til en rebelsk cykeltur i Københavns centrum fredag ​​den 31. juli, kl. 16:30! Vi skal ud og cykle og tage gaderne for at skabe bevidsthed om vores krav.

Hvordan kan man deltage?

Vi mødes i Hans Tavsens Park, hvilket er lige ved siden af Assistens Kirkegården. Efter en kort introduktion om aktionen vil vi cykle rundt i centrum af København (på vejene) og ender på et symbolsk sted med politisk magt for at afslutte turen.

Dette gøres på en corona venlig måde, hvor vi holder afstand på mindst 1 meter under cykelturen, og du er velkommen til at medbringe en maske og bruge de sædvanlige sikkerhedsforanstaltninger. Der vil være nogle XR flag, og du er også velkommen til at medbringe dine egne bannere / lydsystem / skøre cykel. Vi bevæger os mod centrum af København. Det nøjagtige mødested vil blive annonceret


ENGLISH:

We are on the edge of the 6th mass extinction and runaway climate change is becoming a bigger threat every day. To fight these frightening situations we need a massive change in the organisation of our economies and industries. During the coronavirus lockdown, we saw that such changes are possible. Air traffic (an emission-intensive sector) mostly stopped, energy consumption decreased and so did the use of the car. The air in Copenhagen got cleaner! However, the Danish government is bailing out SAS, setting up a new fossil gas pipeline, while Copenhagen’s city council is preparing to pour concrete on Amagerfælled!

We do not want such a restart! We want our air to stay clean!

We want a green restart for an improved quality of life, for a pollution-free city and for a car-free city centre. We want larger bicycle paths and more green areas for preserving biodiversity.

What is going to happen?

Therefore we call for a rebel bike ride in the city centre of Copenhagen on Friday the 31st of July at 16:30! We are going to bike and take up the streets to claim our demands.

How can you participate?

The meeting place is at Hans Tavsens Park, which is right next to Assistens Kirkegården After a short intro about the action, we will then cycle in the very center of Copenhagen (occupying the roads) and end up in a symbolic place of political power to end the ride.

This will be done in a corona friendly manner keeping distances of at least 1 meter while biking, and you are welcome to bring a mask and use the usual safety measures. Some XR flags will be provided and you are also welcome to bring your own banners/ sound system/crazy bike.