(English below)

Tiden er inde.

Fra d. 16. september gør vi oprør for livet. Kom til infomøde og få mere information om hvordan det kommer til at foregå. Vi opfordrer alle, som vil deltage i oprøret til at møde op til en af de tre infomøder (se links til de andre infomøder længere nede). 

  • 19.00 - 20.30: generel information heriblandt om aktions konsensus og juridiske aspekter. Hvis du ikke er interesseret i at have en specifik rolle til oprøret, kan du smutte efter dette.

  • 20.30 - 22.00: information og koordinering af specifikke roller som politikontakter, juridiske observatører, folk der vil sidde på tripods og låse sig sammen med andre og meget andet.

Se alle de forskellige roller, få mere information og tilmeld dig oprøret her 

Andre infomøder

English

The time is now.

From the 16th of September we will rebel for life. Join the info meeting and get more detailed information about the rebellion. We encourage everyone who would like to participate in the rebellion to go to one of the three info meetings (see links for the other meetings further below). 

  • 7 PM - 8.30 PM: general information among others about the action consensus and legal aspects. If you are not interested in having a specific role during the rebellion you can leave after this.

  • 8.30 PM - 10 PM: information and coordination of specific roles like police contacts, legal observers, people sitting on tripods, people who will use lock ons and much more.

See all the different roles, receive more information and sign up for the rebellion here 

Other Info meetings: