(English below)

Pga. de nyeste Covid-19-retningslinjer beder vi dig trykke “deltager” på Facebook, hvis du vil med til eventet, så vi sikre os vi ikke er mere end 10 personer. Vi anbefaler alle deltagere at bære mundbind, spritte af og holde afstand.

Er du blevet inspireret af civil ulydighed, men er træt af at se med fra sidelinjen? Så kom med til vores Aktionscafé, hvor du kan begynde at planlægge dine egne aktioner. Så har du en idé, eller vil hjælpe med at bringe andres idéer til livs, så kom.

Mange af Extinction Rebellions aktioner er organiseret af affinitetsgrupper, som uafhængigt planlægger og udfører aktioner inde for vores principper og værdier. På lige niveau med arbejdsgrupperne er de en vigtig del af klimabevægelsen! Til denne begivenhed vil vi danne affintetsgrupper rundt om aktioner, så grupper hurtigt kan begynde med at planlægge, forbedre og udfører aktioner. Der vil blive brainstormet nye aktionsidéer, samt udviklet på dem, du allerede har i baghovedet.

Kort hvordan affinitetsgrupper fungerer:

Det er en gruppe af omkring 4 til 12 rebeller, som mødes og deltager i aktioner sammen, samt organiserer deres egne aktioner. Rebellerne stoler på hinanden og har alle det samme mål med aktionerne. Alle er lige i en affinitetsgruppe og har derfor lige meget at sige.

Hvis du er ny i Extinction Rebellion, så læs vores Startpakke til Rebeller.

Denne begivenhed vil umilddelbart være på dansk.

Vi ses!


English

In light of the latest Covid19 guidelines we ask you to press “participate” on the Facebook event page, if you want to attend this event, so we make sure no more than 10 people show up. We encourage everyone to carry a mask, use hand sanitizer, and keep a distance.

Have you been inspired by civil disobedience, but are tired of watching from the sideline? Then join the Action Café, where you can start planning your own actions. Come if you have your own idea or want to help other ideas come to life.

A lot of Extinction Rebellion’s actions are made by affinity groups that independently plan and do actions within the principles and values. These groups are an important part of the climate movement! At the event, we will create affinity groups around actions, so your new group quicly can start planning, preparing and do the action. We will brainstorm ideas and develop the ideas you already have in the back of your head.

How do affinity groups work?

It’s a group of around 4-12 people, you can meet up with to do actions together and/or to plan entirely new actions. The rebels in the group know and trust each other and have the same goal for the actions they do. Everyone in an affinity group is equal and can influence the group the same amount.

If you are new to Extinction Rebellion, then check out our Rebel Starter Pack.

This event will (most likely) be in Danish, but there is room for translation.

Hope to see you there!