(English below)

OBS: Pga. de nyeste Covid-19-retningslinjer beder vi dig tilmelde dig træningen ved at skrive dit foretrukne navn i dette dokument. hvis du vil med til eventet, så vi sikrer os vi ikke er mere end 10 personer. Vi anbefaler alle deltagere at bære mundbind, spritte af og holde afstand.

Træningen bliver afholdt på engelsk. Den næste træning på dansk er d. 24. november fra kl. 17:30-21:00. Find begivenheden [her] (https://xrb.link/W5HlZ2Z4)

Træningen giver dig værktøjer og evner til at understøtte ikke-voldelig civil ulydighed, tage del i XR’s aktioner og andre aktioner, hvor der gøres brug af ikke-voldelig civil ulydighed. Livet som vi kender det, kommer til at forandre sig. Vi står overfor nedbrydelsen af økosystemer, som opretholder livet på jorden samt de sociale og økonomiske systemer som opretholder vores samfund. Verdens regeringer har fejlet med at implementere de store forandringer, der er brug for. Den sociale kontrakt er brudt. Træningen indeholder blandt andet:

  • Deeskalation
  • Beslutningstagen under aktioner
  • Potentielle juridiske konsekvenser

Du vil lære de nødvendige forudsætninger for, hvordan du kan tale med politi og forbipasserende under aktioner, aspekter i regenerativ aktivisme, ikke-voldelig teknikker under aktioner og meget mere. Tiden for pragmatiske kompromiser er ovre. Vi ved sandheden om klimakrisen, og videnskaben fortæller os, at vi næsten er løbet tør for tid. Det er tid til at stræbe efter en verden hvor vores samfund er medfølende, inklusivt, bæredygtigt, lige og forbundet. Det er tid til handling. Er du med os?

Er du med os?

Forbered dig hjemmefra, ved at se playlisten med intro vidoerne der uploades [her] (https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DjKyJnIkf7aU%26list%3DPLa7iP22TnJD78pb48QaPa9QNkJfIG86xh%26fbclid%3DIwAR3bRs9_lsO6_WPXk1BOYSYSknNcZdwgIy95SsuV9zaQ-AdNJEJJy4j311E&h=AT2ytgjS5Qw6gGro2t8Y3hFYWp4LieEs3lnT-HjJvHHHRaiwXI-QQ_WtpCSQ12GGuC34qUo64Ea4mPerOZ-ykNnWyQTN4tDEF-dB9b-AG9lQO17BkrdYmdTW6bWRCTPZzA&tn=q&c[0]=AT2-BztoOij3nm6gsbaR5dNYf6nKmkKRQNuEbuQLJVy1BHuQTXZsBXefZSNLrYk5Khnwfu3vNgV2II1bZGwP264LpnfvVf6PLGSh3EmAjHJ895-HDhkbs_5qnjxO64TrBTSY6DdqIXyDPVtB77tRgdUf):


English

ATTENTION: In light of the latest Covid19 guidelines we ask you to sign up by writing your preferred name in this document. if you want to attend this event, so we make sure no more than 10 people show up. We encourage everyone to carry a mask, use hand sanitizer, and keep a distance.

The training will be in English. The next training in Danish is the 24th of November from 17:30-21:00. Find the event [here] (https://xrb.link/W5HlZ2Z4)

This training will provide you with a toolbox for non-violent civil disobedience, and if you are new to activism we strive to empower you to join XR actions, or any other action of non-violent civil disobedience! Life as we know it is going to change. We are facing a breakdown of the ecological, social and economic systems that underpin our lives, and our governments have failed to implement the radical change we need. The social contract is broken. The training covers e.g.

  • Deescalation
  • Decision-making during actions
  • Potential legal consequences

You will learn action essentials like how you can talk to the police and the public during actions, aspects of regenerative activism, non-violent techniques and much more. The time for pragmatism and compromise is over. We know the truth about climate change, and the science tells us we are almost out of time. It is time to strive for a world where our society will be compassionate, inclusive, sustainable, equitable, and connected. It is time to act.

Prepare from home, by seeing the playlist with intro videos which will be uploaded here

At the training there will be time to ask questions to the content of the videos.