Time: 17:30 - 21:00

**(English below) **

OBS:Pga. de nyeste Covid-19-retningslinjer beder vi dig tilmelde dig træningen ved at skrive dit foretrukne navn i dette [dokument] (https://cryptpad.fr/pad/#/2/pad/edit/VKcRXmxlQI5tJuRCmF7QBl97/). så vi sikrer os, at vi ikke er mere end 10 personer. Vi anbefaler alle deltagere at bære mundbind, spritte af og holde afstand.

Træningen bliver afholdt på dansk. Der er en træning på engelsk d. 15. november. Find begivenheden [her] (https://xrb.link/jH7QTv36kd ) Der vil snarest komme en dato ud for træning på engelsk i december.

Træningen giver dig værktøjer og evner til at understøtte ikke-voldelig civil ulydighed, tage del i XR’s aktioner og andre aktioner, hvor der gøres brug af ikke-voldelig civil ulydighed. Livet som vi kender det kommer til at forandre sig. Vi står overfor nedbrydelsen af økosystemer, som opretholder livet på jorden samt de sociale og økonomiske systemer som opretholder vores samfund. Verdens regeringer har fejlet med at implementere de store forandringer, der er brug for. Den sociale kontrakt er blevet brudt. Træningen indeholder blandt andet

  • Deeskalation
  • Beslutningstagen under aktioner
  • Potentielle juridiske konsekvenser

Du vil lære de nødvendige forudsætninger for, hvordan man kan tale med med politi og forbipasserende under aktioner, aspekter i regenerativ aktivisme, ikke-voldelige teknikker under aktioner og meget mere. Tiden for pragmatiske kompromiser er ovre: Vi ved sandheden om klimakrisen, og videnskaben fortæller os, at vi næsten er løbet tør for tid. Det er tid til at stræbe efter en verden hvor vores samfund er medfølende, inklusivt, bæredygtigt, lige og forbundet. Det er tid til handling.

**Er du med os? **

Forbered dig hjemmefra, ved at se tre korte intro videoer i dette [link] (https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DjKyJnIkf7aU%26list%3DPLa7iP22TnJD78pb48QaPa9QNkJfIG86xh%26fbclid%3DIwAR1B8tvKm4tw9rVukpCG1VBlrwHPg8eTGLhOUSimqeBlhyIHXGWhzn1FNp8&h=AT2yjLnu41Osv7nuYojfDpzDPYvUzFgoiIGMnZISqcrmD4hhTb4rfhy9L_DZ6dz3XSAu3KpzTymM89gK2aULTWrBjVuLCeA7Yr7jPQ9Vwt7f_dSDvzyxgaYLYSIjlkC4Rg&tn=q&c[0]=AT1rGBj5jZyppZwfxXmYuZ5Uuo6dZazWOtaK3-tg0mK6D_Y8Y0GKDiBCMD5hv12QfrerwyTdJntGvBd-U8_BoYmJvbrjBz2ttFsLn9i0e2CfOb4vAQosfMyWZ9WLtCodXOOm42DFwfG2cutJpgsByIaG).

Til træningen er der tid til at stille spørgsmål til indholdet i videoerne.


INFO: In light of the latest Covid19 guidelines we ask you to sign up by writing your preferred name in this [document] (https://cryptpad.fr/pad/#/2/pad/edit/VKcRXmxlQI5tJuRCmF7QBl97/). if you want to attend this event, so we make sure no more than 10 people show up. We encourage everyone to carry a mask, use hand sanitizer, and keep a distance.

This training will be in Danish. There is a training in English the 15th of November. Find the event [here] (https://xrb.link/jH7QTv36kd ). There will be another training in English in December.

This training will provide you with a toolbox for non-violent civil disobedience, and if you are new to activism we strive to empower you to join XR actions, or any other action of non-violent civil disobedience! Life as we know it is going to change. We are facing the breakdown of the ecological, social and economic systems that underpin our lives, and our governments have failed to implement the radical change we need. The social contract is broken. In the training, we will provide you with tools for non-violent civil disobedience for Extinction Rebellion actions. The training covers e.g.

  • Deescalation
  • Decision-making during actions
  • Potential legal consequences

You will learn action essentials; how you can talk to the police and the public during actions, aspects of regenerative activism, non-violent techniques and much more. The time for pragmatism and compromise is over. We know the truth about climate change, and the science tells us we are almost out of time. It is time to strive for a world where our society will be compassionate, inclusive, sustainable, equitable, and connected. It is time to act.

**Are you with us? **

Prepare from home, by seeing three short introduction [videos] (https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DjKyJnIkf7aU%26list%3DPLa7iP22TnJD78pb48QaPa9QNkJfIG86xh%26fbclid%3DIwAR1B8tvKm4tw9rVukpCG1VBlrwHPg8eTGLhOUSimqeBlhyIHXGWhzn1FNp8&h=AT2yjLnu41Osv7nuYojfDpzDPYvUzFgoiIGMnZISqcrmD4hhTb4rfhy9L_DZ6dz3XSAu3KpzTymM89gK2aULTWrBjVuLCeA7Yr7jPQ9Vwt7f_dSDvzyxgaYLYSIjlkC4Rg&tn=q&c[0]=AT1rGBj5jZyppZwfxXmYuZ5Uuo6dZazWOtaK3-tg0mK6D_Y8Y0GKDiBCMD5hv12QfrerwyTdJntGvBd-U8_BoYmJvbrjBz2ttFsLn9i0e2CfOb4vAQosfMyWZ9WLtCodXOOm42DFwfG2cutJpgsByIaG).

At the training there will be time to ask questions to the content of the videos.