(English below)

Dette møde er online på zoom. Følg dette link https://us02web.zoom.us/j/7889044220 og brug Meeting ID: 788 904 4220

Vi skal selvfølgelig nok sørge for, at det bliver hyggeligt, selvom det er online.

Hvordan organiserer vi os i Extinction Rebellion? Hvem står for at lave bannere og flag? Og hvem tager de flotte billeder af vores aktioner?

Onboardingmødet er en introduktion til de forskellige arbejdsgrupper, deres opgaver og ansvarsområder og hvordan vi kommunikerer. Dette er en nem måde at komme med i en arbejdsgruppe og blive mere involveret i bevægelsen. Vi vil forklare, hvordan vores online platforme Mattermost og Base virker og hjælper dig ind på platformene.

Det er væsentligt at alle, som er en del af en arbejdsgruppe, forstår og er enige om vores krav og principper, derfor starter vi ud med at gennemgå dem, så alle får en bedre forståelse af Extinction Rebellions DNA.

Denne begivenhed er på engelsk. Det næste Onboarding møde på dansk er d. 24. november. Find begivenheden her https://xrb.link/F14J4ddP

Vær med til en hyggelig aften – vi ser frem til at byde dig velkommen! Hvis I har nogle spørgsmål, så bare skriv en kommentar eller skriv til onboarding@xrdk.org


— English —

This meeting is online on zoom. Follow this link https://us02web.zoom.us/j/7889044220 and use the meeting ID: 788 904 4220

We will of course make sure that it will be cosy and comfortable even though it’s online.

How do we organize in Extinction Rebellion? Who is making banners and flags? And who is responsible for the beautiful pictures of our actions?

The Onboarding meeting is an introduction to the different working groups, their tasks, and responsibilities and how we communicate. This is your easy way to join a working group and get more involved in the movement. We will explain to you what Mattermost and Base (our online platforms) are and help you to join it.

It is vital, that everyone, who is a part of a working group, understands and agrees with our demands and principals, therefore, we start out going through them, so you will get a better understanding of the DNA of Extinction Rebellion. This event will be in English! Come join us for a cozy evening – we are looking forward to welcoming you! If you have any questions just post it here in the event or write to onboarding@xrdk.org.