CANCELLED

(English below)

Pga. forsamlingsforbud på mere end 10 mennesker, skal du tilmelde dig mødet ved at skrive dit foretrukne navn i dette dokument. Vi anbefaler alle til at bære mundbind, holde afstand og spritte af.

Hvordan organiserer vi os i Extinction Rebellion? Hvem står for at lave bannere og flag? Og hvem tager de flotte billeder af vores aktioner?

Onboarding mødet er en introduktion til de forskellige arbejdsgrupper, deres opgaver og ansvarsområder og hvordan vi kommunikerer. Dette er en nem måde at komme med i en arbejdsgruppe og blive mere involveret i bevægelsen. Vi vil forklare, hvordan vores online platforme Mattermost og Base virker og hjælper dig ind på platformene.

Det er væsentligt at alle, som er en del af en arbejdsgruppe, forstår og er enige om vores krav og principper, derfor starter vi ud med at gennemgå dem, så alle får en bedre forståelse af Extinction Rebellions DNA.

Mødet foregår på 1. sal i ”Klimakontoret”, men der er desværre ingen elevator eller lift til trappen. Denne begivenhed er på dansk, dog skal det nævnes at næsten al kommunikationen i XR foregår på engelsk. Der er et Onboarding møde på engelsk er d. 7. december online. Find begivenheden her

Vær med til en hyggelig aften – vi ser frem til at byde dig velkommen! Hvis I har nogle spørgsmål, så bare skriv en kommentar eller skriv til onboarding@xrdk.org

— English —

Because of corona restrictions you have to sign up by writing your preferred name in this document. We encourage everyone to wear a facemask, keep distance and use hand sanitizer.*

This event will be in Danish. There is an Onboarding meeting in English the 7th of December online. Find the event here

How do we organize in Extinction Rebellion? Who is making banners and flags? And who is responsible for the beautiful pictures of our actions?

The Onboarding meeting is an introduction to the different working groups, their tasks, and responsibilities and how we communicate. This is your easy way to join a working group and get more involved in the movement. We will explain to you what Mattermost and Base (our online platforms) are and help you to join it.

It is vital, that everyone, who is a part of a working group, understands and agrees with our demands and principles, therefore, we start out going through them, so you will get a better understanding of the DNA of Extinction Rebellion.

The meeting takes place on 1st floor in “Klimakontoret” (“the climate office”), but there is unfortunately no elevator or lift for the stairs.

Come join us for a cozy evening – we are looking forward to welcoming you! If you have any questions just post it here in the event or write to onboarding@xrdk.org.