(English below)

Hvorfor komme? (ud over at klimakampen har brug for dig)

Vil du gerne gøre noget ved klimakrisen? Syntes du at civil ulydighed er en spændende indgangsvinkel? Og vil du gerne møde andre der har det på samme måde, for at snakke om konkrete ideer? – Så er Aktionscaféen noget for dig!

**Hvad går det ud på? **

Aktionsgruppen og affinitetskulturgruppen er gået sammen for at skabe rammerne for et hyggeligt event med to primære formål: Nemlig at møde nogen man kan lave aktioner med, ja måske endda ens fremtidig affinitetsgruppe (affinitetsgruppe er det ord vi i XR bruger for de selvstyrende grupper der laver aktioner sammen og som også ofte vil komme til de større begivenheder sammen). Det andet formål er at snakke om hvad en aktion kan være og dele erfaringer og ideer med hinanden, med håbet om at gå fra caféen med en konkret aktion i udsigt.

Dagsorden i grove træk:

18:00 - Check-in med fokus på vores indre motivation og aspiration på klimaområdet

18:30 - Oplæg om planlægning af en aktion

18:45 – Øvelser hvor vi selv finder på mulige aktioner og deler dem med hinanden

19:15 – Lækker vegansk aftensmad

19:45 – Vi fordeler os i grupper baseret på hvilken aktion der tiltaler os mest

20:00 – Vi planlægger aktionen i flere detaljer med hjælp fra erfarne aktions-planlæggere hvis det er nødvendigt

20:30 – Vi deler vores ideer med hinanden of giver feedback

20:40 – Vi afrunder planlægningen og baseret på den feedback vi har modtaget identificerer vi de næste skridt og får sat datoer i kalenderen til fremtidige møder

20:50 – Check-ud med fokus på hvad vi har lært og hvem vi gerne vil arbejde mere med

Vi glæder os meget til at se jer! Og husk at der desværre kun kan være 10 deltagere grundet Corona, derfor er det først til mølle. Tilmelding sker via dette link

/// English ///

Why attend? (Besides that the fight for climate justice needs you)

Do you want to do something about the climate crisis? Do you think civil disobedience sounds like the way to go? And do you want to meet others who feel the same way and talk about concrete ideas? -Then join the Action Café!

**What is it about? **

The action and the affinity group culture working groups have collaborated to create the framework for the cozy event with two primary goals: To meet someone to do actions with and maybe in the future to be in an affinity group with (affinity groups is completely autonomous groups that plan and do smaller actions and join in on bigger actions). The second goal is to talk about what an action can be and share experiences and ideas and in that way leave the café with a concrete action to prepare.

Agenda:

18:00 - Check-in with a focus on our motivation and aspiration about the climate

18:30 – Introduction to action planning

18:45 – Exercise where we find possible action ideas and share them with each

19:15 – Delicious vegan dinner

19:45 – We split into groups based on the actions we find the most interesting

20:00 – We will plan the action in more detail with support from more experienced action planners if needed

20:30 – We share the actions between the groups and give feedback

20:40 – We end the planning and based on the feedback figure out the next steps. Furthermore, set a time and place for future meetings

20:50 – Check-out with a focus on what we have learned and who we want to work more with

We are looking forward to seeing you! Because of Corona we can only be 10 people and, therefore, please sign up via this link