[ENG below]

Vi inviterer til Empathy Circle nu på søndag

Empathy Circle giver mulighed for aktiv lytning og til at dele, hvad der ligger dig på sinde og rører sig i dit hjerte. Om det er erindringer fra den nylige Rebellion, forstyrrende tanker omkring klima kollaps, frygt i forbindelse med en uvis fremtid eller hvad der rører sig - vi ser frem til at møde dig og dine tanker i det lyttende rum.

Hvordan forløber en Empathy Circle? Du vil online blive sat sammen med en anden person og bedt om - i 4 minutter - at dele hvad der ligger dig på sinde, eller om et angivet emne, medens den anden person lytter aktivt. Herefter vil den anden person tale i to minutter og fortælle hvad denne person har hørt dig dele. Bagefter bytter i roller.

Hvis du ikke har lyst eller ikke føler dig tryg ved at tale, behøver du ikke.’

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/83405061811 Meeting-ID: 834 0506 1811 ………………………………………….

[ENG]

We are inviting you to join us for an empathy circle. An empathy circle is an opportunity to actively listen and to openly share what is your mind and in your heart. Whether it is your memories from the past Rebellion Wave, the troubling thoughts about climate breakdown, or the fear of an unknown future – we welcome you and your thoughts in this listening space.

What we will do in the empathy circle: You will be paired up with another person in the call and asked to share whatever is on your mind or concerning a proposed topic for four minutes whilst the other person actively listens. The other person will then reflect back to you for two minutes what they have heard. Afterward, you switch roles.

If you do not feel comfortable sharing, you don’t need to.

Disclaimer: The facilitation of the empathy circle will be both in Danish and English. We will divide the group into break-out rooms, so we’ll have a Danish-speaking circle and an English speaking one.

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/83405061811 Meeting-ID: 834 0506 1811