(English below)

Har du børn? Eller er du barn? Bekymrer du dig om kloden og børnenes fremtid?

Så kom til onlinemøde med XR Familier, så vi sammen kan organisere os og kæmpe for vores fremtid! Vi holder oplæg om Extinction Rebellion og XR familier, og brainstormer om idéer for et familievenligt oprør. ALLE der er nysgerrige på Extinction Rebellion og XR familier og/eller har gode idéer til det familievenlige oprør er velkomne! (du er også velkommen hvis du ikke har/ er barn, men bare synes det er hyggeligt at hænge ud med familier / det er vigtigt at give stemme til børnene).

XR FAMILIER:

Vi er den første generation der opdrager vores børn midt i et klima-sammenbrud, vel vidende at de kommer til at vokse op i en verden, der ser meget anderledes ud, end den vi selv voksede op i. Dette faktum gør ondt, og det er skræmmende. Det tager mod at indse og handle i overensstemmelse med sandheden, men kun i lyset af den viden kan vi opdrage vores børn til at være modstandskraftige og kæmpe for forandring. Vi må gøre alt, vi kan, for at beskytte deres fremtid. Det er ikke nemt, og vi har brug for at stå sammen. Det er derfor vi vil opbygge et fællesskab af familier, som lever med den viden, og vil være en del af XR. Her kan vi støtte hinanden mens vi opdrager vores børn i disse svære tider.

Vi håber at XR Familier kan blive et netværk af kærlig støtte som vil holde os stærke, bevidste og give os kraft til at handle!

Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/84727342002 Meeting ID: 847 2734 2002

English:

Do you have kids? Or are you a kid? Then chances are high you care about the future of the planet!

Join this online-meeting with XR Families, so we can stand together and organize ourselves to fight for our future. We will tell about Extinction Rebellion, XR families and brainstorm on ideas for a family-friendly rebellion.

This event is open for everyone with curiosity and/or ideas for the family-friendly rebellion! (You are also welcome if you don’t have kids / aren’t a kid, and just think it’s fun to hang out with families / important to give a voice to the children).

XR FAMILIES:

We are the first generation to be raising our children in the midst of climate breakdown, with the knowledge that they will be growing up in a world very different to the one we have known. This truth is painful and frightening. It takes courage to face, but only in the light of this knowledge can we raise our children to have resilience, to be empowered to drive change and a new way of living, and for us to do what we can to protect their future. This is not easy, and we need each other now more than ever, which is why we are building a community of families who are living with this knowledge. A place where we can support each other whilst we raise our children in these challenging times.

We hope this will be a network of loving support which will keep us strong, aware, and empower us to take action in whatever ways we can

Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/84727342002 Meeting ID: 847 2734 2002