(English below)

Hvad kommer til at ske?

Vi vil gerne afslutte året 2020 på en smuk, festlig, kærlig, sjov men også politisk måde og afholder derfor en oprørsk cykeltur i centrum af København: torsdag den 31. december, kl. 15:00-16:30! Vi udnytter ventetiden til nytårsfejringen om aftenen og skal ud og tage vores gader tilbage med vores cykler.

Hvorfor cykler vi?

Vi er på kanten af den 6. masseudryddelse. Klimaforandringerne løber løbsk og bliver en større trussel hver dag.

På trods af det bliver Københavns politikere ved med at gå den forkerte retning, uden om de nødvendige forandringer. I stedet for rent faktisk at CO2 kompensere planter de 262 træer, svarende til 0,35 % af behovet. I stedet for at passe på vores sidste vilde natur hælder de beton på den, og i stedet for at fjerne de osende biler laver de kampagner om at man skal cykle uden om deres gasser.

Corona har vist hvor store ændringer der er mulige. Det er politikernes ansvar at handle med samme kraft i kampen for fremtiden. Vi kræver en bilfri by i metroringen, flere grønne arealer og forbedret offentlig transport.

Hvordan kan man deltage?

Vi mødes på Ofelias Plads med vores cykler. Husk varmt tøj, cyklelygter og mundbind. Efter en kort introduktion om aktionen vil vi cykle igennem København -på vejene. **Dette gøres på en corona venlig måde, hvor vi holder afstand på mindst 1 meter under cykelturen. **

Der vil være nogle flag, og du er også velkommen til at medbringe dine egne bannere / lydsystem / skøre cykel. ____________

What is going to happen?

We want to end 2020 in a beautiful, festive, caring, fun but also political way. Therefore, we call for a rebel bike ride in the city centre of Copenhagen on Thursday the 31st of December, 15:00-16:30! We are going to use the waiting time until New Years Eve celebration and take the streets back with our bikes.

Why are we cycling?

We are on the edge of the 6th mass extinction and climate change is becoming a bigger threat every day. In spite of this Copenhagen’s politicians continue in the wrong direction, avoiding the necessary change. Instead of actually CO2 compensating, they are planting 262 trees, equivalent to 0,35% of the amount needed. Instead of protecting our last wild nature they pour concrete on it, and instead of getting rid of the polluting cars they are making campaigns on how cyclists should avoid those cars’ emissions.

Corona has shown major changes are possible. It is the politicians’ responsibility to act with equal power in the fight for the future. We want a car free city in the “Cityringen”, more green areas and a better public transportation system.

How can you participate?

We will meet at Ofelias plads with our bikes. Remember warm clothes, lights for your bike and a face mask. After a short intro about the action, we will cycle on the streets through the centre of Copenhagen. **This will be done in a corona friendly manner keeping distances of at least 1 meter while biking. **

Some flags will be provided and you are also welcome to bring your own banners/ sound system/crazy bike.