(English below)

Kom til fælles workshop med alle rebeller i København!

Workshoppen er åben for alle uanset om du har været med i XR i lang tid, eller du er helt ny. Vi vil dele vigtige beskeder & nyheder omkring projekter i XR og skabe forbindelser på tværs af arbejdsgrupper, affinitetsgrupper & helt nye rebeller.

Til denne workshop vil den nationale aktionsgruppe facilitere diskussioner vedrørende det kommende forårsoprør i 2021! Hør om hvilke planer der er blevet lagt, og få indflydelse på de videre strategier.

Der vil være pauser og energizere undervejs for at gøre workshoppen rar og vedholde energien, selvom det bliver online Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/87380754229 ________________________ Come to an open assembly for all rebels in Copenhagen!

The workshop is open to everyone, regardless of whether you have been with XR for a long time or you are completely new. We will share important messages & news about projects in XR and create connections across workgroups, affinity groups & new rebels.

For this workshop, the National Action Group will facilitate discussions regarding the upcoming spring rebellion in 2021! Hear about their proposals for plans and get influence on developing the further strategies.

There will be breaks and energizers along the way to make the workshop nice and maintain the energy, now that it is online Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/87380754229