Zoom Link: https://us02web.zoom.us/j/81680167566

(English below)

Har du lyst til at høre om, hvordan du kan være med til at planlægge større eller mindre aktioner i XR? Så kom til online Fællesworkshop og hør og snak med om, hvad affinitetsgrupper er, og hvorfor de er så vigtige i aktioner.

Der vil være mulighed for at dele egne erfaringer med aktioner i affinitetsgrupper samt høre andres og derudover prøve af, hvordan affinitetsgrupper fungerer.

Affinitetsgrupper er en essentiel del af aktivisme og civil ulydighed. Helt kort er en det en gruppe mennesker (omkring 4-12), som selvstændigt kan planlægge og udføre aktioner, samt deltage i masseaktioner.

Alle er velkomne til workshoppen! Om det er første gang, du hører begrebet affinitetsgrupper, eller om du har masser af erfaring med det - der er plads til alle. Workshoppen kommer til at foregå på engelsk.

——— English ———

Would you like to know more about how you can take part in planning bigger or smaller actions in XR? Then join the online Fællesworkshop and take part in a conversation about what affinity groups are and why they are so important in actions.

You can share your own experiences with affinity group actions or listen to others while also getting an idea about how affinity group works.

Affinity groups are an essential part of activism and civil disobedience. In short it’s a group of people (often 4-12 people) that autonomously plan and execute actions and take part in mass actions together.

Everyone is welcome at the workshop! It doesn’t matter if it’s the first time you hear about affinity groups or you have a lot of experience with them - there’s room for all of us. The workshop will be in English.