English below.

Hvad kommer til at ske?

Vi opfordrer til en oprørsk cykeltur i centrum af København: hver sidste fredag i måneden, kl. 16:00-17:30! Vi skal ud og tage vores gader tilbage med vores cykler. Det bliver festligt, kærligt, smukt, sjovt og hvad du ellers gør det til.

Hvorfor cykler vi?

Vi er på kanten af den 6. masseudryddelse. Klimaforandringerne løber løbsk og bliver en større trussel hver dag. På trods af det bliver Københavns politikere ved med at gå den forkerte retning, uden om de nødvendige forandringer. I stedet for rent faktisk at CO2 kompensere planter de 262 træer, svarende til 0,35 % af behovet.

I stedet for at passe på vores sidste vilde natur hælder de beton på den, og i stedet for at fjerne de osende biler laver de kampagner om at man skal cykle uden om deres gasser.

Corona har vist hvor store ændringer der er mulige. Det er politikernes ansvar at handle med samme kraft i kampen for fremtiden. Vi kræver en grøn genstart, der forbedrer vores livskvalitet, der giver os en forureningsfri by og et bilfrit centrum. Vi ønsker større cykelstier og flere grønne områder til bevarelse af den biologiske mangfoldighed.

Hvordan kan man deltage?

Vi mødes på Ofelias Plads med vores cykler. Husk varmt tøj og cyklelygter. Efter en kort introduktion om aktionen vil vi cykle igennem København (på vejene).

Dette gøres på en corona venlig måde, hvor vi holder afstand på mindst 1,5 meter under cykelturen, og vi beder dig om at medbringe en maske og bruge de sædvanlige sikkerhedsforanstaltninger.

Der vil være nogle flag, og du er også velkommen til at medbringe dine egne bannere / lydsystem /lyskæde/ skøre cykel. ____________ What is going to happen?

We call for a rebel bike ride in the city centre of Copenhagen every last friday of the month, 16:00-17:30! We are going take the streets back with our bikes. It is going to be festive, caring, beautiful, fun, and whatever else you make it be.

Why are we cycling?

We are on the edge of the 6th mass extinction and climate change is becoming a bigger threat every day. In spite of this Copenhagen’s politicians continue in the wrong direction, avoiding the necessary change. Instead of actually CO2 compensating, they are planting 262 trees, equivalent to 0,35% of the amount needed. Instead of protecting our last wild nature they pour concrete on it, and instead of getting rid of the polluting cars they are making campaigns on how cyclists should avoid those cars’ emissions.

Corona has shown major changes are possible. It is the politicians’ responsibility to act with equal power in the fight for the future. We want a green restart for an improved quality of life, for a pollution-free city and for a car-free city centre. We want larger bicycle paths and more green areas for preserving biodiversity.

How can you participate?

We will meet at Ofelias plads with our bikes. Remember warm clothes and lights for your bike. After a short intro about the action, we will cycle (on the streets) through the centre of Copenhagen. This will be done in a corona friendly manner keeping distances of at least 1,5 meter while biking, and you are asked to bring a mask and use the usual safety measures.

Some flags will be provided and you are also welcome to bring your own banners/ sound system/fairy lights/crazy bike.