(English below)

Klimakampen har brug for dig! Forårsoprøret har brug for dig! Kom med til forberedelse til forårsoprøret omkring affinitetsgrupper, så du kan blive en del af kampen for en grønnere og mere retfærdig fremtid.

Ved dette event, kommer vi til at danne affinitetsgrupper, som skal bruges til vores store forårsoprør 21.-26. maj. En affinitetsgruppe, er en gruppe, som selvstændigt kan planlægge og udføre aktioner. Derudover kan de også deltage i større masseaktioner. En affinitetsgruppe består af 4-12 personer.

Under masseaktioner er affinitetsgrupper essentielle for måden vi organiserer os på og skaber succesfulde oprør. De er en form for sikkerhedsnet, så ingen bliver efterladt alene og alle kan være en del af beslutningerne.

Disse grupper skal kende hinanden godt, for at blive mere effektive og skal derfor dannes i god tid. Så savner du også flere aktioner og vil gøre en forskel i verden? Så ses vi her!

Lokationen kan findes her: https://goo.gl/maps/18M79SupSeMHBKH79 Hvis du ikke kender Extinction Rebellion (XR) i forvejen, så deltag i vores workshop ” Klima og Økologisk Nødsituation: hvad kan vi gøre ved det?” (eller se den online: https://www.youtube.com/watch?v=G9eKLg3yRhY&t=1s ) eller vores Onboardingmøder (intro til hvordan vi arbejder og hvordan du kan være med).

/// English ///

The fight against climate change needs you! The spring rebellion needs you! Attend the preparations for the Spring Rebellion regarding affinity groups, so you can become a part of the fight for a greener and more just world.

At this event, we will create affinity groups that can be used for the spring rebellion on the 21st to 26th of May. An affinity group is a group that independently plans and carries out actions. Besides from that, they can participate in bigger mass actions as a part of the whole. An affinity group consists of 4-12 people. During mass actions, affinity groups are essential to the way we organize and create successful rebellions. They are a kind of safety net to make sure no one gets left behind and that everyone can be a part of decision-making.

It is important that you know each other well in these groups and, therefore, they need to be created in good time. Do you miss more actions and want to do a difference in this world? Then see you!

The location can be found here: https://goo.gl/maps/18M79SupSeMHBKH79 If you don’t already know Extinction Rebellion (XR), participate in our workshop “Heading for Extinction and what to do about it” or attend one of our onboarding events (introduction to how we work and how you can contribute).