(⬇️English below)

Det er endnu en gang tid til en hyggelig cykeltur for en bilfri by!

Vi mødes fredag den 29. Oktober 2021, kl. 16:00 ved Hans Tavsens Park og efter en kort introduktion, cykler vi derfra gennem byen.

Det bliver festligt, kærligt, sjovt og smukt! 💚

Mødestedet: Hans Tavsens Park, Nørrebro

Praktisk info: Det er nemt - hop på din cykel og kom! Kom gerne tidligt og pynt din cykel med en af vores flotte flag. 🌟

Husk: Varmt tøj at cykle i.

Hvorfor cykler vi?
Bilismen medfører problemer på mange forskellige punkter: luftforurening, udslip af drivhusgasser, støj, trafikuheld samt ødelæggelse af natur ved bygningen af nye veje. Vi ønsker os en by, hvor vi tager hensyn til miljøproblematikken og luftforurening, hvor vi mindsker antallet af trafikulykker og hvor der er plads til natur, motion og lej. København er allerede kendt som cykelbyen – lad os tage skridtet videre og vise, hvordan København bliver til fremtidens by! 🙌 __________

Once again it is time for our fun bike ride for a car free city! We meet on Friday the 29th of October at 4 pm at Hans Tavsens Park. After a short introduction, we start our bike ride through Copenhagen. The ride is going to be festive, caring, beautiful and fun!💚

Location: Hans Tavsens Park, Nørrebro

Practical info: It is easy: grab your bike and come! Come a bit early, then you have time to decorate your bike with one of our beautiful flags. 🌟

Remember: Warm clothes for the ride.

Why are we cycling?
Car traffic induces many different problems: air pollution, CO2 emissions, noise, traffic accidents and destruction of nature for the construction of new roads. We dream of a city where we take climate issues and air pollution into consideration, where we reduce the number of accidents in traffic and where there is space for nature, sports and games. Copenhagen is already known as bike city – let us show how Copenhagen could become the city of the future! 🙌

#CriticalMass #CriticalMassKBH #CriticalMassCopenhagen #BilfriBy