[English Below]

Ønsker du at deltage eller planlægge aktioner med Extinction Rebellion eller andre bevægelser? Eller er du nysgerrig på og vil vide mere om ikke-voldelig civil ulydighed? Så kom til træning og få værktøjer til at udføre ikkevoldelig civil ulydighed.

Træningen vil bl.a. inkludere:
▪Introduktion til Extinction Rebellions værdier og metoder
▪Beslutningstagning under aktioner
▪Deeskalering og interaktion med politiet
▪Info om potentielle juridiske konsekvenser

Du vil lære, hvordan man taler med politiet og offentligheden under aktioner. Du vil lære om bæredygtig og regenerativ aktivisme, og du vil helt konkret lære at praktisere teknikker til ikkevoldelig civil ulydighed via øvelser.
Alle er velkomne til at deltage uanset alder, baggrund, erfaring eller andet.

Det er ikke et krav, at du er med i Extinction Rebellion, og der er heller ikke krav om, at du skal være med efterfølgende.

Det er gratis at deltage, og træningen hovedsageligt vil foregå på engelsk, men med mulighed for oversættelse.

Der vil være snacks, men medbring selv aftensmad, hvis du ønsker dette. Der vil ikke være tid til at gå ud og købe mad under træningen.

Tøv ikke med at skrive til os på Facebook eller mail onboarding@xrdk.org, hvis du har nogle spørgsmål.

Træningen foregår i Mellemfolkeligt Samvirkes lokaler på Fælledvej 12 på Nørrebro. Lokalet hedder Equality Room og findes i opgang C på 1. sal. Ring til Caroline på + 4529802041 hvis du ikke kan finde det.

ENGLISH

Do you want to participate in or plan actions with Extinction Rebellion or other movements? Or are you curious and want to know more about non-violent civil disobedience?
Then join this training and get tools to execute non-violent civil disobedience.

The training will include:
▪Introduction to Extinction Rebellion’s values and methods
▪Desicion making during actions
▪Deescalation and interaction with the police
▪Information about legal consequences

You will learn how to talk to the police and civil bystanders during an action. You will learn about sustainable and regenerative activism, and you will lean concrete techniques to carry out non-violent civil disorbedience in pratise through exercises.

Everybody is welcome to participate regardsless of age, background, experience etc. There are no requirements of being part of Extionction Rebellion, and there is no requirement to join after XR afterwards in order to participate.

It is free to participate and the training will be in English with the possibility for translation to Danish.

There will be snacks but bring you own dinner if you need that. There will not be time to go out to buy food during the training.

Don’t hesitate to write us on Facebook or mail onboarding@xrdk.org if you have any questions.

The training will take place in Mellemfolkeligt Samvirke at Fælledvej 12 in Nørrebro. The room is called Equality Room and is in entrance C on the 1st floor. Call Caroline on +45 2980 2041 if you cannot find it.