ENGLISH BELOW

Ønsker du at deltage i eller planlægge aktioner med Extinction Rebellion eller andre bevægelser? Eller er du nysgerrig på og vil vide mere om ikke-voldelig civil ulydighed?

Så kom til træning og få værktøjer til at udføre ikkevoldelig civil ulydighed.

Træningen vil bl.a. inkludere:
• Introduktion til Extinction Rebellions værdier og metoder
• Beslutningstagning under aktioner
• Deeskalering og interaktion med politiet
• Info om potentielle juridiske konsekvenser
• Kort medietræning

Du vil lære, hvordan man taler med politiet og offentligheden under aktioner. Du vil lære om bæredygtig og regenerativ aktivisme, og du vil helt konkret lære at praktisere teknikker til ikkevoldelig civil ulydighed via øvelser.

Alle er velkomne til at deltage uanset alder, baggrund, erfaring eller andet.

Det er ikke et krav, at du er med i Extinction Rebellion, og der er heller ikke krav om, at du skal være med efterfølgende.

Det er gratis at deltage, og træningen vil formodentligt foregå på engelsk, afhængig af deltagerne.

Vi vil sørge for mad og drikke under træningen.

Har du nogle spørgsmål, er du selvfølgelig velkommen til at skrive til os.

— ENGLISH —

Do you want to participate in or plan actions with Extinction Rebellion or other movements? Or are you curious and want to know more about civil disobedience? Then join this training and get the tools needed to engage in non-violent civil resistance.

The training will include:
• Introduction to Extinction Rebellion’s values and methods
• Decision making during actions
• De-escalation and interaction with the police
• Information about legal consequences
• Short media training

You will learn how to talk to the police and civil bystanders during an action. You will learn about sustainable and regenerative activism, and you will lean concrete techniques to carry out non-violent civil disobedience in practice through exercises.

Everybody is welcome to participate regardless of age, background, experience, etc.

There are no requirements of being part of Extinction Rebellion, and there is no requirement to join XR afterwards in order to participate.

It is free to participate and the training will probably be in English, depending on the participants.

We will provide some food and drinks for aprticipants during the training.

If you have any questions, don’t hesitate to write to us.