OBS: Mødet foregår på Njalsgade 21G, 2. sal på Greenpeace kontor og ikke i Overgrund. Ring til Caroline på +45 29802041 hvis du ikke kan finde det.

OBS: The meeting is at Njalsgade 21G, 2nd floor at the Greenpeace office and not in Overgrund. Call Caroline on +45 29802041 if you cannot find it

(English below)

Kom til fællesmøde og vær med til at tage beslutninger om XR København, hør om en masse spændende projekter, tag del i mindre møder og mød en masse rare og seje rebeller.

Fællesmødet er for alle. For dig der er helt ny til XR men også for dig, der har været med længe. For dig der har lyst til at planlægge aktioner og for dig, der har lyst til at holde møder om outreach, medie, logistik og meget mere.

Et af målene med fællesmøderne er at skabe et stærkt fællesskab i XR København, hvor vi støtter og motiverer hinanden. For at dette skal lykkes, har vi brug for at en masse dukker op, så kom forbi og tag del i fællesskabet.

Husk, at bringe noget at spise, hvis I ønsker det.

Der vil være både engelsk- og dansktalende grupper.

Kort intromøde før fællesmøde

Hvis du er ny i XR eller gerne vil vide mere om XR, kan du komme til et kort intromøde fra kl. 16:30, hvor der vil blive snakket om vores værdier, krav og måde at arbejde på. Du kan finde flere informationer på dette fb-eventet

/// English ///

Join the fællesmøde and take part in making decisions on XR Copenhagen, hear about a lot of interesting projects, take part in smaller meetings and meet a lot of kind and awesome rebels.

Fællesmøde is for everyone. For you, who are brand new to XR but also for you who have been a part of the movement for a long time. For you, who want to plan actions and for you, who want to have meetings on outreach, media, logistics and much more.

One of the main goals with fællesmøder is to create a strong community in XR Copenhagen where we support and motivate each other. For this to succeed we need a lot of people to show up so join us and take part in the community.

As the fællesmøde is set at around dinner time, feel free to bring something to eat.

There will be both English- and Danish speaking groups.

Short intro meeting before the fællesmøde

If you’re new to XR or would like to know more about XR you can join a short intro meeting from 4:30 PM where we’ll talk about our values, demands and way of working. You can find more information on this fb-event