OBS: Mødet foregår på Njalsgade 21G, 2. sal på Greenpeace kontor og ikke i Overgrund. Ring til Caroline på +45 29802041 hvis du ikke kan finde det.

OBS: The meeting is at Njalsgade 21G, 2nd floor at the Greenpeace office and not in Overgrund. Call Caroline on +45 29802041 if you cannot find it

(English below)

Kom til intromøde inden der er fællesmøde i XR København og få en kort introduktion til Extinction Rebellions værdier, krav og måde at arbejde på.

Der vil være mulighed for information og samtaler på både dansk og engelsk.

Fællesmøde efter intromøde

** Kl. 17:30 starter fællesmødet i XR, hvor du kan få et indtryk af og deltage i, hvad der sker rundt omkring i de forskellige grupper, og hvilke planer der er for fremtidige events og aktioner.** Du kan læse mere om fællesmødet her

Vi har brug for mange flere aktivister i Extinction Rebellion for at kunne råbe endnu højere for klima- og miljøretfærdighed! Så kom forbi og se om XR er den rette bevægelse for dig.

— English —

Join the intro meeting before fællesmøde i XR and get an introduction to Extinction Rebellions values, demands and way of working.

It will be possible to have informationsharing and conversations both in English and Danish.

Fællesmøde after intro meeting

At 5:30 the fællesmøde in XR will start and here you can and an idea of and take part in what’s going on in the different groups and what kinds og events and actions we have planned for the future. You can read more about the fællesmøde here

We need more activists in Extinction Rebellion to be able to work even harder for climate and ecological justice! So come by and figure out if XR is the right movement for you.