(English below)

🔥 Extinction Rebellion Odense holder fællesmøde 🔥

Extinction Rebellion Odense tager med til forårsoprøret i København, der begynder fredag den 6. maj. For mere om forårsoprøret, klik her

Kom til fællesmøde og hør mere om det kommende oprør og en masse andre spændende aktioner og events. Fællesmødet er for alle! For dig, der er helt ny i XR, men også for dig, vi ikke har set et stykke tid, og for dem, der har været med længe. For dig, der har lyst til at deltage i aktioner, og for dig, der har lyst til at arbejde med planlægning af aktioner, kunst, medier og meget mere i relation til klimakrisen.

Et af målene med fællesmøderne er at skabe et stærkt fællesskab i XR Odense, hvor vi støtter og motiverer hinanden. For at dette skal lykkes, har vi brug for, at en masse dukker op, så kom forbi og tag del i fællesskabet! 💚

Sprog: Dansk og engelsk.

Love and Rage XR Odense 🔥

🔸 Ny i Extinction Rebellion? Kig nærmere her og her ______ English

🔥 General meeting in Extinction Rebellion Odense 🔥

Extinction Rebellion Odense will take part in the upcoming spring rebellion in Copenhagen that begins Friday the 6th of May. For more about the spring rebellion, click here

Come to the meeting and hear more about the upcoming rebellion and a lot of other exciting actions and events. The meeting is for everyone! For you, who are brand new to XR, but also for you, who we haven’t seen for a while, and for you, who have been a part of the movement for a long time. For you, who wants to take part in actions and for you, who wants to work with the planning of actions, art, media and much more.

One of the main goals with general meetings is to create a strong community in XR Odense where we support and motivate each other. For this to succeed we need a lot of people to show up, so join us and take part in the community! 💚

Language: Danish and English.

Love and Rage XR Odense 🔥

🔸 New in Extinction Rebellion? Take a look here