—This briefing will be in English, if non-danish-speakers show up—

📣Vendepunktet - Oprør eller Klimakollaps nærmer sig!📣

For at vi alle kan være helt klar til Vendepunktet inviterer vi til online briefing om Vendepunktet!

Til briefingen kan du høre mere om:

 • Hvad kommer der til at ske til Vendepunktet, og hvad kæmper vi for?
 • Hvordan opfører vi os til aktionerne?
 • Hvad kan de juridiske konsekvenser være?
 • Informationer om mad, overnatning, transport og kommunikation.

Derudover vil vi runde af med, at alle får en aktionsbuddy og en aktionsgruppe, de kan være tilknyttet til under ugen!

Det er vigtigt, at alle der vil deltage i Vendepunktet dukker op til en briefing inden. På den måde kan vi undgå forvirring og misforståelser i løbet af ugen og stå sammen om klimaretfærdighed.

Derudover anbefaler vi kraftigt alle at deltage i en træning i fredelig civil-ulydighed inden Vendepunktet. Den sidste træning der kommer inden Vendepunktet er den 24/4.

💚Hvad er Vendepunktet?💚

Vendepunktet er arrangeret af Extinction Rebellion i samarbejde med mange andre bevægelser og organisationer! Vi vil i mindst 8 dage lave aktioner for klimaretfærdighed rettet mod vores fire krav:

 • Stop ny fossil infrastruktur
 • Byggestop på natur
 • Opdatér demokratiet med ægte borgerting!
 • Dansk klimapolitik driver mennesker på flugt - tag ansvar!

Vi starter den 6. maj med at blokere alle broerne til Slotsholmen indtil politikerne handler og efterkommer vores krav. Hvis du kun kan være med en dag, skal det være den 6. maj!

Tilmeld dig til Vendepunktet her

Læs mere om vendepunktet her

🌿Sammen skaber vi Vendepunktet!🌿


📣Vendepunktet - Rebellion or Climate Collapse is coming close!📣

For everyone to be on board we invite to a briefing about Vendepunktet!

At the briefing you can learn more about:

 • What will happen at Vendepunktet, and what do we fight for?
 • How do we behave at the actions?
 • What can the legal consequences be?
 • Information on food, housing, transport and communication

We will finish the briefings by making sure that everyone has an action-buddy and an action-group that they can be with during the week!

It’s important that everyone that plans to come to Vendepunktet shows up at a briefing so we can avoid confusion and misunderstandings during Vendepunktet, and stand together for climate justice!

We also heavily recommend participating in a training in non-violent civil disobedience before. The last one before Vendepunktet is the 24/4

💚 What is Vendepunktet? 💚

Vendepunktet is organized by Extinction Rebellion together with loads of other movements and organisations. There will be at least 8 days of actions directed towards our four demands for Vendepunktet:

 • Put a stop to new fossil fuel infrastructure!
 • Put a stop to construction on nature!
 • Update democracy with a legally binding Citizens Assembly!
 • Danish climate policy displaces people - take responsibility now!

The 6th of may we will block all bridges to Slotsholmen until the politicians comply with our demands. If you can only be there one day - make it the 6th of may.

Remember to sign-up for Vendepunktet here

Read more about Vendepunktet here

🌿Together we will create Vendepunktet🌿