🤝🤗 Sammenhold, sjov og alvor. ✊

🎨 Simpel banner/skilte-fremstilling. Vi har nogle materialer; medbring gerne ekstra. 🪁🖼️

👘 Stoftryk; medbring selv tøj! 🥻

🌾 Vidensdeling: Korte oplæg fra alle, som vil. 🕵️

💝 Planer, rygter, følelser. 🔥

🥬🍎 Vi spiser sammen; medbring mad/snacks. 🥙🥧

🕛 Kl. 12-18. 🕕

//English//

🤝🤗 Unity, fun and seriousness. ✊

🎨 Simple banner/sign manufacturing. We have some materials; feel free to bring extra 🪁🖼️

👘 Fabric printing; bring your own clothes 🥻

🌾 Knowledge sharing: Short presentations from anyone who wants to. 🕵️

💝 Plans, rumors, feelings. 🔥

🥬🍎 We eat together; bring food/snacks. 🥙🥧

🕛 12am-6pm. 🕕