Privatfly er toppen af klima-, social- og økonomisk uretfærdighed!

En fire timers privatflyvning udleder lige så meget CO2, som den gennemsnitlige europæer gør på et år. Privatfly bruges mest af de ultrarige (mindre end 1% af os). FN har erklæret, at den rigeste 1% af verden skal reducere deres udledning med 97%. Alligevel fortsætter de ultrarige, med deres magt og indflydelse, at ødelægge planeten på vores bekostning.

Systemet arbejder imod folket, men du kan hjælpe med at rette op på det.

Kom med på aktionstræning: 30. november kl. 18, Overgrund (Rådhusstræde 13).


Private jets are the pinnacle of climate, social and economic injustice!

A four-hour private flight emits as much CO2 as the average european does in a year. Private jets are used mostly by the ultra-rich (less than 1% of us). The UN has stated that the richest 1% of the world must reduce their emissions by 97%. Yet the ultra-rich, with their power and influence, continue to fry the planet at our expense.

The system is working against the people, but you can help fix it.

Join us for an upcoming action training: November 30th at 18h, Overgrund (Rådhusstræde 13).