(English below)

Mødet bliver holdt i Greenpeaces lokaler på Islandsbrygge. I debat på Facebook-eventet kan du se et billede af indgangen.

Hey! Er du klar til at gribe til handling? Deltag i fællesskabet i Extinction Rebellion København.

Fællesmødet er for alle. For dig der er helt ny til XR men også for dig, der har været med længe. For dig der bare har lyst at spise med, for dig der har lyst til at planlægge aktioner og for dig, der har lyst til at holde møder om outreach, medie, logistik og meget mere.

Et af målene med fællesmøderne er at skabe et stærkt fællesskab i XR København, hvor vi støtter og motiverer hinanden. For at dette skal lykkes, har vi brug for at en masse dukker op, så kom forbi og tag del i fællesskabet.

Der vil være både engelsk- og dansktalende grupper.

🗓 TIDSPLAN

17:30 Mad - en fantastisk gruppe aktivister laver lækker mad til fællesmiddag

18:00 Fællesmøde

18:30 Projektgruppemøder - grupper holder møder og folk hænger ud ❤

Før Fællesmødet er der Intromøde til nye medlemmer kl. 16:30-17.30 (se separat event) __________

**/// English /// **

The meeting will be at Greenpeace’s office at Islands Brygge. In the debate section in the FB-event you can see a picture of the entrance.

Hey! Are you ready to take action? Join the community of Extinction Rebellion Copenhagen.

Fællesmøde is for everyone. For you, who are brand new to XR but also for you who have been a part of the movement for a long time. For you, who just wants to join for dinner, and for you who want to plan actions and for you, who want to have meetings on outreach, media, logistics and much more.

One of the main goals with fællesmøder is to create a strong community in XR Copenhagen where we support and motivate each other. For this to succeed we need a lot of people to show up so join us and take part in the community.

There will be both English- and Danish speaking groups, and whisper translation for those who need it.

🗓 AGENDA

17:30 Dinner - fantastic rebels are cooking a delicious dinner for us

18:00 Common meeting

18:30 Meetings in project groups - groups are meeting and rebels hang out ❤

Before the Fællesmøde, there is an Intro Meeting for new members, 16.30-17.30 (see separate event)