GET DOWN - GADEFESTEN IMOD PRIVATFLY

(English below!)

Extinction Rebellion Denmark inviterer dig til gadefest for at forbyde privatfly! Vi går på gaden i Kastrup Lufthavn for at vise politikere og Copenhagen Airports A/S, at det er på tide, at de ultrarige får deres hoved ud af skyerne.

Mens 99% af os skal redde en brændende verden 🔥, cityhopper de 1% eller tilbringer weekender i Sydeuropa 🏙️. En fire timers privat flyvetur udleder lige så meget CO2, som den gennemsnitlige europæer gør på et år. FN har sagt, at verdens rigeste 1% bliver nødt til at reducere deres emissioner med 97%. Vi vil vise dem, hvor vi synes, de skal begynde.

Programmet offentliggøres snart. Du kan se frem til musik, dans og workshops, hvor vi lærer nye måder at flyve på. 😏 Indtil videre, sæt et kryds i kalenderen og inviter dine venner til eventet!

🤔: Kommer vi til at genere almindelige mennesker?
✈️: ja, lidt. Personer, der kommer til lufthavnen i bil, skal tage en 10 minutters omvej. Vi har lavet mindre aktioner på stedet før og er gode til at guide folk til at finde vej. Som altid vil vi rykke af vejen for udrykningskøretøjer.

🤔: hvorfor lige netop Kastrup Lufthavn?
✈️: Kastrup Lufthavn er den lufthavn med næstflest private flyvninger i Danmark, lige efter Roskilde Lufthavn. Begge ejes af Copenhagen Airports A/S.

🤔: bliver det en lovlig eller en ulovlig demonstration?
✈️: vi har bedt Københavns politi om tilladelse til at være på vejen foran Kastrup fra 13.00 til 15.30. Hvis de siger ja, vil dette være en lovlig demonstration i det tidsrum (vi holder dig opdateret!). Hvis de ikke gør det, så vil det være lovligt for os at være der, indtil politiet siger, at vi skal gå.

🤔: kan jeg deltage i kun den lovlige del? Kan jeg tage børn med? Hvad med dyr? Bamser?
✈️: alle kan være med til den del af aktionen, de føler sig tryg med. Du kan også feste på fortovet, hvis du ikke vil være på gaden.

🤔: hvad skal jeg medbringe?
✈️: udover vand, mad og det rigtige tøj til vejret, så kan du medbringe en yogamåtte eller lign. hvis du vil have noget blødt at sidde på. Hvis du har lyst, så bring en bærbar højttaler, i tilfælde af at vores lydsystem bliver fjernet. 😄

GET DOWN - A STREET PARTY AGAINST PRIVATE JETS

Join Extinction Rebellion Denmark for a street party to ban private jets! We’ll take to the street at Kastrup Airport to show politicians and Copenhagen Airports A/S that it’s time for the ultra-rich to keep their feet on the ground.

While the 99% are dealing with a burning world 🔥, the 1% are city hopping or spending weekends in the Mediterranean 🏙️. A four-hour private flight emits as much CO2 as the average European does in a year. The UN has said that the world’s richest 1% will have to reduce their emissions by 97%. We will show them where we think they should start.

Program to be announced. You can look forward to music, dancing, and workshops where we’ll learn new ways to fly. 😏 For now, save the date and invite your friends to this event!

🤔: will we be inconveniencing ordinary people?
✈️: yes, a little. People coming to the airport by car will have to take a 10 min. detour. We have done smaller actions at this location before and are used to guiding people around. As always, we will move out of the way for emergency vehicles.

🤔: why target Kastrup?
✈️: Kastrup Airport is the airport with the second most private flights in Denmark, just after Roskilde Airport. Both are owned by Copenhagen Airports A/S.

🤔: will this be a legal or an illegal demonstration?
✈️: we have asked Copenhagen police for a permit to be on the road in front of Kastrup from 13:00 until 15:30. If they agree, this will be a legal demonstration for that time (we’ll keep you posted!). If they don’t, then it will be legal for us to be there until the police tell us to leave.

🤔: can I join only for the legal part? Can I bring kids? Animals? Teddy bears?
✈️: Anyone can join for whatever part of the action fits their comfort level. You can also party on the sidewalk if you don’t want to be in the street.

🤔: what should I bring?
✈️: besides some water, food, and the right clothes for the weather, nice things to have with you could be a yoga mat or something else to sit on, and if you like, a portable speaker in case our sound system gets shut down. 😄