(English Below)

Klimakrisen er uretfærdig. De 10% rigeste i verden udleder 50% af verdens CO2 udledning.

Privatfly er toppen af klima- og økonomisk uretfærdighed! En fire timers privatflyvning udleder lige så meget CO2, som den gennemsnitlige europæer gør på et helt år. Privatfly bruges mest af den rigeste 1%. FN har erklæret, at den rigeste 1% af verden skal reducere deres udledning med 97% for at leve op til Parisaftalen.

Vi vil vise dem, hvor vi synes, de skal begynde: Forbyd privatfly!

Hør hvordan, når Extinction Rebellion Odense inviterer dig til et introoplæg og en aktionstræning til den globale kampagne: Forbyd Privatfly.

I løbet af dagen får du en introduktion til kampagnen samt bevægelsen Extinction Rebellion. Du får også en træning i ikke-voldelig civil ulydighed.

Ikke-voldelig civil ulydighed er en effektiv protestform, der har vidst sig afgørende for at skabe strukturelle forandringer i et samfund. Ikke-voldelig civil ulydighed er blevet brugt af borgerrettighedsforkæmpere som Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Rosa Parks og mange andre.

I løbet af dagen (kl 12-17) giver Extinction Rebellion Odense gratis frokost og snacks! 😉

Dagens formål er at gøre dig parat til den store demonstration ”Get Down - Gadefesten imod privatfly”. Gadefesten foregår lørdag d. 22. juni ved Kastrup Lufthavn i København. Sæt et kryds i kalenderen!

Gadefesten er for alle, og med plads til alle, uanset om man vil lave civil ulydighed eller ej.

Duk op og hør hvordan du kan være med.

Vi håber at se dig.

Kærlighed & Vrede Extinction Rebellion Odense


Short recap in English:

Action training in Odense - Get ready for “Get Down - A Street Party Against Private Jets”.

The climate crisis is unfair. A single four-hour private jet flight emits as much CO2 as an average European in a year. Private jets are used by the ultra-rich (less than 1% of us). The UN has declared that the richest 1% of the world must reduce their emissions by 97%.

We want to show them where we think they should start: Ban private jets!

Extinction Rebellion Odense invites you to an introductory talk and action training for our global campaign: Ban Private Jets.

During the day you will receive an introduction to the campaign and the Extinction Rebellion movement. You will also receive training in non-violent civil disobedience. Extinction Rebellion Odense provides you with a free and decent lunch and other snacks during the day (12-17h).

The purpose of the day is to prepare you for the big demonstration: “The Get Down - Street Party against private jets”. The street party will take place on Saturday, June 22nd at Kastrup Airport in Copenhagen. Mark the date on your calendar.

The street party is for everyone, and there is room for all regardless of whether you want to engage in civil disobedience or not.

We hope to see you there.

Love & Rage. Extinction Rebellion Odense.