[ENGLISH BELOW]

Privatfly er toppen af klima-, social- og økonomisk uretfærdighed!

En fire timers privatflyvning udleder lige så meget CO2, som den gennemsnitlige europæer gør på et år. Privatfly bruges mest af de ultrarige (mindre end 1% af os). FN har erklæret, at den rigeste 1% af verden skal reducere deres udledning med 97%. Alligevel fortsætter de ultrarige, med deres magt og indflydelse, at ødelægge planeten på vores bekostning.

Systemet arbejder imod folket, men du kan hjælpe med at rette op på det.

I det seneste år har Extinction Rebellion og Scientist Rebellion hver måned gennemført civile ulydighed aktioner imod privatfly, og den 22. juni er alle inviteret til at deltage i “Gadefesten mod private jetfly”! Det bliver en stor fest (og du behøver ikke selv at udføre civil ulydighed)!

Hvis du vil vide mere om denne store aktionsfest, kom med til aktionstræningen den 15. juni kl. 14.00 på Overgrund (Rådhusstræde 13), hvor vi også vil introducere Extinction Rebellion, Scientist Rebellion og Ban Private Jets-kampagnen.

(Tip: Overgrund ligger på din venstre side, så snart du kommer ind i den indre gård)


Private jets are the pinnacle of climate, social and economic injustice!

A four-hour private flight emits as much CO2 as the average european does in a year. Private jets are used mostly by the ultra-rich (less than 1% of us). The UN has stated that the richest 1% of the world must reduce their emissions by 97%. Yet the ultra-rich, with their power and influence, continue to fry the planet at our expense.

The system is working against the people, but you can help fix it.

For the past year Extinction Rebellion and Scientist Rebellion carried out civil disobedience actions every month against private jets, and on June 22nd everyone is invited to join “The street party against private jets”! It will be a big party (and you don’t have to do civil disobedience yourself)!

To learn more about this big action party, join the action training on June 15th at 14:00 at Overgrund (Rådhusstræde 13), where we will also introduce Extinction Rebellion, Scientist Rebellion, and the Ban Private Jets campaign.h

(Tip: Overgrund is at your left, as soon as you enter the inner courtyard)