OPRØR FOR LIVET

Vi står overfor en global nødsituation uden historisk fortilfælde. For at overleve må vi tage alle kræfter i brug: Civil ulydighed er historisk taget i brug, når ledere har siddet deres borgeres krav om sikkerhed, frihed og rettigheder overhørig. I overensstemmelse med vores værdier og den videnskabelige bevisbyrde erklærer vi, at et fredeligt oprør og civil ulydighed på vegne af vores børns, samfundets og planetens fremtid, er vores fælles pligt.

VORES KRAV:

1: Regeringen skal fortælle sandheden om miljø- og klimakrisen, tilbagerulle klimaskadelig lovgivning, og samarbejde med medierne om at kommunikere med befolkningen.

2: Regeringen skal gennemføre juridisk bindende politik for at reducere CO2-udslip til netto nul i 2025 og reducere det generelle produktions- og forbrugsniveau.

3: Der skal oprettes et nationalt borgerting, som skal overse ændringerne, og fungere som trædesten mod et demokrati, som er klimaudfordringen værdig.

TILSLUT DIG OPRØRET


Persondatatilladelse: Jeg accepterer at Extinction Rebellion kontakter mig vedrørerende nyheder, opdateringer og oprør via den information, jeg har oplyst i denne formular.