🌿Det er tid til et VENDEPUNKT.🌿

Kom og gør fredeligt oprør 6.-13. maj 2022 for reel handling på klima- og biodiversitetskriserne.

❗Vi er færdige med at være handlingslammede!

❗Vi er færdige med at vente på, at andre kommer og “fikser” klimakrisen!

❗Vi er færdige med at underkende vores egen indflydelse!

Handling er den eneste måde vi kan tackle vores skyldfølelse, sorg og frustationer over klimakrisen og magthavernes ødelæggelser.

Befolkningen vil klimahandling, og når vi er mange, der står sammen, kan vi flytte bjerge. Vi kan skabe det nødvendige vendepunkt, hvis vi vil. Kommer du med?

Magten skal gives til borgerne i et ægte borgerting, men den bliver ikke afgivet frivilligt. For at det skal lykkes, er vi nødt til at gøre fredeligt oprør!

Vi står i en planetær nødsituation og bliver nu nødt til at se ud over vores forskelle og stå sammen i kampen for alle mennesker og arters ret til at leve.

Vi starter oprøret kl. 12 på Christiansborgs Slotsplads fredag den 6. maj og fortsætter mindst til den 13. maj.

Fredag d. 6. maj: BLOKADE AF SLOTSHOLMEN

Vi starter KÆMPESTORT med at omringe Slotsholmen ved at blokere for ALLE broerne til øen, og nægte at flytte os indtil politikerne handler og afgiver magt til borgerne. Her har vi brug for at være rigtig mange, så skal du tage en dag fri, skal det være fredag den 6. maj!

Lørdag d. 7. maj: Klimammarch

Den 7. maj vil vi afholde klimamarch. Mere info kommer snart!

Vi arbejder på en plan for resten af ugen med én stor aktion om dagen med forskellige temaer. (Opdatering følger her på begivenheden)

📜OPRØRETS KRAV:📜

Stop for ny fossil infrastruktur
Danmark har allerede brugt sit CO2-budget op
, og derfor er de eksisterende klimamål utilstrækkelige og uretfærdige. Forskning slår fast at nye fossile investeringer er uforenelige med en beboelig klode mange steder i verden. Vi skal væk fra fossile brændsler, og derfor er det forfærdeligt, at Danmark fortsætter med at udbygge fossil infrastruktur midt i en eskalerende klimakatastrofe. Vi kræver med oprøret at der bliver sat en stopper for al ny fossil infrastruktur med det samme! Kun sådan starter vi den nødvendige overgang til et fossilfrit samfund.
Vi ser lige nu hvordan Europas afhængighed af fossilt gas fra Rusland finansierer krig og undertrykkelse. Lignende sker overalt i verden. Svaret på dette må ikke være at bygge egen fossil infrastruktur, men at blive uafhængige af fossile brændsler.
Stop for fossil infrastruktur betyder bl.a. stop for Baltic Pipe, gasledningen til Lolland-Falster, renoveringen af Tyra-gasfeltet, CPH lufthavnsudvidelse og udbygning af motorvejsnettet.

Byggestop på natur Vi står i den 6. masseuddøen af arter
Danmark er sammen med Bangladesh verdens mest opdyrkede og bebyggede land
, og vi er næstværst i Europa til at beskytte vores vilde natur. Vi har mindre end én procent af vores areal prioriteret til biodiversitet. HVIS Socialdemokratiet lever op til sine valgløfter, når vi op på tre procent, og vi skal have mindst tredive procent for at vende biodiversitetskrisen. Listen af truede og uddøde arter i Danmark stiger hvert år og årsagen er primært at arternes levesteder forsvinder og fragmenteres. 
Det allermindste vi som samfund nu må gøre, er at holde op med at ødelægge mere af den sparsomme vilde natur, vi trods alt har tilbage. Alle offentlige grønne og blå arealer, som ikke i forvejen er opdyrkede eller bebyggede, skal indbefattes af byggestoppet.
Klima- og biodiversitetskriserne skal løses samlet. Planter og svampe har allerede teknologien til at indfange og binde CO2, vi skal bare give dem plads og tid. FN’s klimapanel IPCC’s nyeste rapport understreger at det er essentielt at beskytte og genoprette økosystemer for at opretholde klodens klima og økosystemer. 
Vi skal lytte til de oprindelige folk, der i århundreder har været bevidste om menneskets dybe forbundethed med andre arter, og er dem der passer bedst på jordens biodiversitet nu
Byggestop på natur indebærer stop for ødelæggelse af natur på bl.a. Amager Fælled, Egholm, Røsnæs, Stejlepladsen, Kongedybet (Lynetteholm), Samsø etc.

Opdatér demokratiet med ægte borgerting
Vores nuværende politiske system er ude af stand til at handle på tidens største og vigtigste kriser. Lobbyister, banker og industri har alt for meget magt. De bremser forandring, fordi de tjener på at opretholde status quo. Politikerne er bange for store forandringer, og de er bange for at gå imod særinteresser. Dette holder os på katastrofekurs med udslettelse af livsnødvendig biodiversitet, udsugning af planetens ressourcer og klimakollaps som konsekvenser.

Borgerne er derimod klar til omstilling – det er tydeligt, når Danmarks rådgivende klimaborgerting foreslår klimatiltag, der er langt mere progressive end politikernes. Derfor kræver vi en opdatering af demokratiet, hvor borgerne får magten i et borgerting med et reelt mandat, så de kan vedtage juridisk bindende klima- og naturpolitik, som regeringen derefter er pålagt at implementere, ligesom når der er folkeafstemning om en fælles sag.

Klimaborgertinget er en samling af 99 borgere, der er udvalgt ved lodtrækning for at være repræsentativ for befolkningen. På baggrund af information og samtaler med hinanden, udarbejder de løsninger for, hvordan vi omstiller til et bæredygtigt og genopbyggende system. Lige nu er politikerne alt for optagede af at blive genvalgt, og de tænker kun på politiske resultater 4 år frem. Et borgerting har derimod muligheden for tænke langsigtet og behøver ikke at tænke på at bevare et godt image – de kan altså lave reel bæredygtig politik for det fælles bedste langt ud i fremtiden.

Danmarks klimaborgerting har ingen bindende magt, og ingen lytter til deres anbefalinger. De tilfældigt udvalgte borgere er kommet frem til bl.a. at anbefale en reduktion af kødproduktionen, og at Danmark skal prioritere klimahandling over økonomisk vækst. Disse forslag er meget langt fra politikernes dagsorden, og udstiller skellet mellem befolkningens vilje og politikernes katastrofekurs.

Borgerne skal have magt, ellers kommer vi ingen vegne. Politikerne og industriens chefer kommer ikke til at opgive magten frivilligt. Derfor er oprør nu nødvendigt.

Dansk klimapolitik driver mennesker på flugt - tag ansvar nu!

Klimaforandringer fører til konflikter og humanitære kriser, som driver mennesker på flugt fra deres hjem og familier.

Danmarks rigdom historisk og nu er baseret på udnyttelse af mennesker og natur. Jagten på profit ødelægger det økonomiske og økologiske levegrundlag andre steder i verden. Der er brug for omstilling til en solidarisk og bæredygtig verden.

Trods massive CO2-udledninger, miljøødelæggelser og deltagelse i krige i blandt andet Irak, Afghanistan og Libyen, som alt sammen driver mennesker på flugt, ønsker danske politikere at modtage så få flygtninge som muligt - medmindre de altså er hvide og kristne. Det er uansvarligt. Krigene, udnyttelsen og ødelæggelserne skal stoppes.

Danmark skal tage ansvar for at stoppe for den politik, som fører til, at mennesker bliver drevet på flugt, og vi har ansvar for at behandle de mennesker som allerede er flygtet ordentligt. Og det ansvar møder vi ikke i øjeblikket.

At regeringen skal tage ansvar betyder bl.a. at nedruste militæret, reducere netto nul drivhusgasudledninger i 2025, lukke alle udrejsecentre og stoppe deportationer, droppe integrationsydelsen og den nye hjemrejselov og gøre særloven for ukrainske flygtninge gældende for alle flygtninge. 

📣TILSLUT DIG📣

Vi står overfor altødelæggende kollaps af klima og økosystemer.
Hungersnød, enorme flygtningestrømme og krig er uundgåelige konsekvenser af klimakrisen og kollapsende økosystemer. I det globale syd kæmpes der hver dag for klimaretfærdighed, og det med meget mere på spil end vi kan forestille os. Vi kan ikke se passivt til.

Vi skal være mange! Er vi mange nok, kan de ikke anholde os alle. Og er vi mange og bliver vi ved, har vi magten. Tænk hvis vi sidder 1.000 mennesker på broerne rundt om Slotsholmen? 10.000? 100.000?

Tilslut dig oprøret! Der er brug for dig!

Vi har nu valget mellem oprør eller klimakollaps - hvad vælger du?

Tilmeld dig her